شهردار اصفهان خبر داد:

تخصیص یک سوم بودجه ۹۷ به پروژه قطار شهری

شهردار اصفهان گفت: یک سوم بودجه ۹۷ شهرداری یعنی ۸۰۰ میلیارد تومان به توسعه و تکمیل مترو اختصاص داده شده است.

آخرین اخبار

تبلیغات