آخرین نغمه یک پروژه فرسوده؛

مصلی اصفهان به ایستگاه آخر رسید

پروژه فرسوده مصلی پس از۲۰سال، از نو ساخته شد تا ماه رمضان امسال به صورت نیمه کاره پذیرای روزه داران اصفهانی باشد.

آخرین اخبار

تبلیغات