استاندار اصفهان در همایش روز جهانی تالاب ها:

درخواست ما از دولت، توجه به احیای تالاب گاوخونی به عنوان یک پروژه بین المللی است

استاندار اصفهان ضمن اشاره به تلاش مسئولان دولت یازدهم در راستای احیای تالاب ها و مسائل زیست محیطی گفت: درخواست ما از دولت، احیای تالاب گاوخونی به عنوان یک پروژه بین المللی است

آخرین اخبار

تبلیغات