قائم مقام گروه آینده‌نگری فرهنگستان علوم پزشکی با اشاره به نامه رهبر به جوانان غربی:

این نامه می‌تواند مانع از ترویج سیاست‌های صهیونستی در جهان شود

عضو شورای مرکزی بسیج جامعه پزشکی گفت: اینکه مقام معظم رهبری جوانان غرب را مخاطب خود قرار می‌دهند نشان از پویایی ذهن آنان و تاثیرگذاری‌شان در آینده کشور‌های غربی دارد، درواقع محتویات نامه رهبری مثابه یک دانشکده روانشناسی است.

آخرین اخبار

تبلیغات