طی یک پژوهش علمی مشخص شد؛

همه دلایل علمی برای ابطال طرح بن – بروجن/آیا دولت به وضعیت زاینده رود واقف است؟!

پروژه‎ بن ـ بروجن به دلیل بارگذاری جدید بر حوضه‎ زاینده‌رود مغایر با مصالح عمومی کشور است. این پروژه پیامدهای اجتماعی، سیاسی، امنیتی و زیست محیطی گسترده دارد و فاقد توجیه است.

آخرین اخبار

تبلیغات