امام جمعه اصفهان:

خیّران نقش مهمی در تکمیل پروژه‌های مهم استانی دارند

امام جمعه اصفهان گفت: خیّران نقش مهمی در تکمیل پروژه‌های مهم استانی دارند.

آخرین اخبار

تبلیغات