یادداشت

حکم روایی خوب شهری؛ چرا و چگونه

الگوی حکم روایی خوب شهری امروزه در بسیاری از کشورها و شهرهای جهان بکار گرفته می شود و ناگفته پیداست که حکمروایی شهری ابعاد و اضلاع مختلفی دارد…

آخرین اخبار

تبلیغات