شهردار اصفهان:

اکثر پروژه‌های شهر اصفهان تا پایان امسال به اتمام خواهند رسید

شهردار اصفهان گفت: اکثر پروژه‌های شهر اصفهان تا پایان امسال به اتمام خواهد رسید و با توجه به اینکه ممکن است رئیس‌جمهور در پایان سال جاری و یا در ابتدای سال 96 به استان اصفهان سفر داشته باشد، افتتاح این پروژه‌ها با حضور رئیس‌جمهور صورت می‌گیرد.

آخرین اخبار

تبلیغات