فولادگر مطرح کرد

انتقال 60 میلیون متر مکعب آب از اصفهان/ تشکیل ستاد احیای زاینده‌رود مطالبه‌ای ملی است

نماینده مردم شهر اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: برداشت آب در قالب پروژه‌های انتقال آب از استان اصفهان به دیگر استان‌ها از 98 میلیون متر مکعب به 60 میلیون متر مکعب کاهش پیدا کرده اما همچنان این برداشت‌ها در حال انجام است.

کارشناس محیط زیست:

اقتدار دولت و مدیریت مشارکتی راه حل احیای زاینده‌رود است

کارشناس محیط زیست گفت: حل مشکل زاینده‌رود نیازمند اراده ملی، سرعت عمل، اقتدار دولت و مدیریت مشارکتی است، زمان عامل مهم احیای زاینده‌رود است و اقدام برای احیای زاینده‌رودباید آغاز شود.

آخرین اخبار

تبلیغات