رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اصفهان:

پروژه‌های اقتصاد مقاومتی در اصفهان پیشرفت اندکی داشته است

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اصفهان گفت: اجرای پروژه‌های اقتصاد مقاومتی در اصفهان آغاز شده اما به دلایل مختلف از جمله اعتبار اندک و عدم رغبت پیمانکاران پیشرفت کمی داشته است.

آخرین اخبار

تبلیغات