رئیس کمیته آب اتاق بازرگانی اصفهان تأکید کرد

لزوم توجه بیشتر به حوزه آب‌ریز زاینده‌رود

رئیس کمیته آب اتاق بازرگانی اصفهان گفت: برای برطرف شدن مشکلات زاینده‌رود نیاز است توجه بیشتری به حوزه آب‌ریز این رودخانه شود.

آخرین اخبار

تبلیغات