پروفسور پرويز كردواني:

مردم اصفهان در استفاده از آب بهترین مردمان جهان‌اند

جغرافی‌دان و پدر کویرشناسی ایران گفت: همیشه می‌گویم که مردم اصفهان بهترین مردمان جهان هستند چون در استفاده از آب در طول تاریخ ملاحظه داشته و دارند.

آخرین اخبار

تبلیغات