شمارش معکوس برای روزهای پسا تحریم؛

نگرانی دولت از سطح انتظارات مردم/ خط قرمز پسابرجام اقتصاد مقاومتی است

هرچند که شمارش معکوس حذف تحریم ها آغازشده اما هنوز سایه سنگین رکود و قیمت نفت پایین بر اقتصاد ایران و بازار سرمایه سنگینی میکند.

آخرین اخبار

تبلیغات