رییس کل دادگستری اصفهان:

سقوط متهم ۳۰ساله از طبقه چهارم دادگستری کهندژ/ متهم به مراکز درمانی منتقل شد

رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت: جوانی ۳۰ ساله که به دلیل پرونده کیفری در دادگستری کهندژ اصفهان حضور یافته بود، خود را از طبقه چهارم این مرکز به پایین پرتاب کرد اما جان سالم به در برد.

آخرین اخبار

تبلیغات