رییس دادگستری کل استان اصفهان:

پرونده های کسر شده در دادگستری عددی بی نظیر است

رییس دادگستری کل استان اصفهان گفت: نه تنها معادل تمامی پرونده هایی که طی چهار ماهه اخیر وارد محاکم قضایی شده است از پرونده های موجود در دادسراهای استان کسر شده، بلکه هفت هزار و ۷۸۴ پرونده نیز علاوه بر آن از مانده پرونده های استان در سال های گذشته از این تعداد کسر شده، که این آمار طی شش سال گذشته بی نظیر بوده است.

آخرین اخبار

تبلیغات