مشروح دادگاه متهمان پرونده فساد ارزی

خرید و فروش غیر قانونی 253 میلیون دلار توسط 19 نفر/ سرنوشت ارزهایی که متهمان خریده‌اند مشخص نیست

رسیدگی به پرونده ۱۹ نفر از متهمان پرونده فساد ارزی در شعبه دوم دادگاه ویژه به صورت علنی برگزار شد.

آخرین اخبار

تبلیغات