رسیدگی به پرونده سرباز بابلی/ دلجویی مقامات قضایی از سرباز وظیفه

کمیته ویژه هیأت نظارت بر حقوق شهروندی مازندران مامور رسیدگی و بررسی موضوعات مطرح شده در مورد سرباز و بازپرس مازندرانی شد و ستاد کل نیروهای مسلح از پیگیری موضوع بدرفتاری با سرباز بابلی با همکاری قوه قضاییه خبر داد.

آخرین اخبار

تبلیغات