اظهارات دادستان کل کشور در جمع خبرنگاران

توقیف روزنامه قانون با تشخیص دادستان/ ادامه رسیدگی به پرونده ستاد سوخت/ آخرین وضعیت طلبه سیرجانی/ توصیه به خاوری و فراری‌های پرونده فساد

دادستان کل کشور درباره توقیف قانون با تشخیص دادستان تهران، ادامه رسیدگی به پرونده ستاد سوخت، آخرین وضعیت طلبه سیرجانی، توصیه به خاوری و فراری‌های پرونده فساد و مهدی هاشمی اظهارنظر کرد.

آخرین اخبار

تبلیغات