چند نکته پیرامون تحولات منطقه و مذاکرات هسته ای

قبول گنجاندن عبارت “ابعاد نظامی احتمالی” در متن توافقنامه، زمینه‌سازی برای رخنه به اقتدار نظامی ایران است

“پروژه پیشرفت هسته ای” تنها محل نرمش احتمالی در مقابل دشمنان ملت ایران است و به همین دلیل هم یکی از خطوط قرمز لایتغیر، عدم جواز مذاکره در موضوعات غیرهسته ای است.

آخرین اخبار

تبلیغات