اصغری:

۱۲۷ میلیارد تومان با اجرای طرح سلامت به مردم اصفهان بازگردانده شد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: با اجرای طرح تحول سلامت در اصفهان، ۱۲۷ میلیارد تومان در قالب یارانه سلامت به مردم اصفهان بازگردانده شد.

آخرین اخبار

تبلیغات