ناگفته های شهرام جزایری از فرار از زندان و نحوه بازداشت

۳۰۰ میلیون از کجا آمده؟ بالای۱۳میلیارد به افراد معرفی شده از طرف کروبی پرداخت کردم

شهرام جزایری گفت:پرآسیب‎ترین پرونده اقتصادی در دستگاه عدلیه کشور، پرونده من بوده است. ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کار شدند تا شهرام جزایری را زمین بزنند.

آخرین اخبار

تبلیغات