معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور:

دستگیری یک نفر در رابطه با پرونده اسیدپاشی اصفهان

معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور گفت: تا کنون یک نفر در رابطه با پرونده اسیدپاشی اصفهان دستگیر و به مراجع قضایی تحویل شده است.

آخرین اخبار

تبلیغات