آیا مسکن مهر فاجعه بود؟/ مزایا و معایب میراث ناتمام دولت دهم

تاکید مکرر وزیر مسکن بر ناکارآمد بودن مسکن مهر بدون اقدامی عملی برا یاتمام این پروزه و ارائه طرح های جایگزین نمی تواند نتیجه ای کاربردی به همراه داشته باشد.

آخرین اخبار

تبلیغات