طرح های اقتصاد مقاومتی

21 طرح اقتصاد مقاومتی در شرق اصفهان کلیک خورد

مسئول بسیج سازندگی ناحیه بسیج شرق اصفهان گفت: با توجه به خشکسالی های چند ساله اخیر در منطقه با ایجاد طرح های اقتصادی به فکر تغییر الگوی کشت به منظور اشتغال زایی جوانان باشیم.

در جرقويه عليا

برگزاري كلاس پرورش شتر مرغ راهی به سوی خود اشتغالی

معاون امور دام شهرستان اصفهان گفت: هر توليدي باعث اشتغال مي شود ولي هر اشتغالي باعث توليد نمي شود .

آخرین اخبار

تبلیغات