رییس شورای اسلامی شهر:

دستور رییس جمهور برای احیا زاینده رود زودتر عملیاتی شود/حضور مردم در ۲۲بهمن پشتوانه تیم مذاکره است

حضور مردم همیشه بیدار اصفهان دشمن شکن ولبیک عمیقی به ندای رهبر معظم انقلاب بودوامید واریم مصوبات واعتبارات تخصیص یافته به اصفهان همگی محقق شوند.

آخرین اخبار

تبلیغات