سریال جدید مهران مدیری مجوز گرفت

فیلم سینمایی «آسمان محبوب» داریوش مهرجویی و «عطسه» مهران مدیری برای نمایش خانگی مجوز گرفت.

۸ فیلم پروانه نمایش گرفتند

شورای صدور پروانه نمایش خانگی (ویدئویی)برای ۸ عنوان فیلم پروانه نمایش صادر کرد.

آخرین اخبار

تبلیغات