با خداحافظی اسفندیار امینی:

پروانه علویجه نماینده سازمان های مردم نهاد شهرستان اصفهان شد

پروانه علویجه فرزند نعمت الله به عنوان نماینده سازمان های مردم نهاد شهرستان اصفهان جهت عضویت در هیات سه نفره نظارت بر سازمان های مذکور انتخاب شد.

آخرین اخبار

تبلیغات