کارمند کارگروه اشتغال شهرستان اصفهان:

مشاغل خانگی در شرق اصفهان به خوبی جوابگو بوده است

قاسمی گفت: طبق مصوبه کارگروه اشتغال شهرستان اصفهان، تمامی افراد شرق اصفهانی که در حوزه مشاغل خانگی و دریافت تسهیلات به ما مراجعه می کنند در اولویت قرار می دهیم.

به بهانه اهانت عجیب هاشمی رفسنجانی به روستاییان؛

روستای من بوی انقلاب می دهد

من با افتخار اعلام می کنم که یک روستا زاده هستم؛ روستازاده ایی انقلابی و از اینکه روستا زاده ام، با وجود شهیدان روستایم جای حرف که هیج, جای تامل است….

آخرین اخبار

تبلیغات