هیچ خبرنگاری بدون بیمه نمی‌ماند

یک عضو کارگروه توسعه مطبوعات است، درباره‌ی عملکرد این کارگروه در قبال بیمه خبرنگاران گفت: همان‌طور که از سوی معاونت مطبوعاتی، امسال سال بیمه برای خبرنگاران معرفی شده است، در سال جاری ما روزنامه و نشریه بدون لیست بیمه نخواهیم داشت.

آخرین اخبار

تبلیغات