رئیس اتحادیه مهمانپذیران استان اصفهان:

اقامتگاه‌های بوم‌گردی زیرنظر اتحادیه مهمانپذیران قرار گرفت

رئیس اتحادیه مهمانپذیران استان اصفهان گفت: اقامتگاه‌های بوم‌گردی زیرنظر اتحادیه مهمانپذیران قرار گرفت.

آخرین اخبار

تبلیغات