شهردار اصفهان:

همزیستی مسالمت‌آمیز پیروان ادیان الهی در اصفهان، الگویی برای دنیا است

شهردار اصفهان گفت: همزیستی مسالمت‌آمیز پیروان ادیان الهی در اصفهان، الگویی برای دنیا بوده و ما باید کاری کنیم که این همزیستی در جهان وجود داشته باشد.

آخرین اخبار

تبلیغات