رییس دبیرخانه دائمی شهر اسلامی خبر داد:

نهمین نشست علمی تخصصی شهر اسلامی با حضور پرفسور حبیبی در اصفهان برگزار می شود

رییس دبیرخانه دائمی شهر اسلامی در اصفهان از برگزاری نهمین نشست از سلسله نشست های علمی تخصصی شهر اسلامی در کتابخانه مرکزی شهرداری در هفته جاری خبر داد.

آخرین اخبار

تبلیغات