روایت بانوی اصفهانی از شکستن رکورد ۴۵ ساله پرش طول ایران

بانوی دوومیدانی‌کار اصفهانی گفت: رکورد پرش طول متعلق به مرحوم توران شادپور به مسافت ۶ متر و ۱۴ سانتی‌متر بود که پس‌ از ۴۵ سال با ثبت رکورد ۶ متر و ۱۷ سانتی‌متری این رکورد توسط من شکسته شد.

آخرین اخبار

تبلیغات