توطئه یک پزشک برای به شهادت رساندن حاج قاسم

پزشک حاج قاسم از منافقین بود و می‌خواست حاج قاسم را بکشد، به همین دلیل شکم قاسم را باز گذاشته بود که منجر به عفونت شده بود.

آخرین اخبار

تبلیغات