استاندار اصفهان:

پلیس اصفهان در زمینه علمی و فناوری باید تقویت شود

استاندار اصفهان گفت: تامین امنیت مطلوب نیازمند تسلط نیروی انتظامی بر سلاح علم و فناوری و دانش و پژوهش بوده و پلیس اصفهان در زمینه علمی و فناوری باید تقویت شود تا مشکلات امنیتی استان به کمترین میزان خود برسد.

آخرین اخبار

تبلیغات