مدیر امور سینمائی حوزه هنری اصفهان:

بلیت سینماهای اصفهان در ساعات قبل افطار ماه رمضان نیم‌بها می‌شود

مدیر امور سینمائی حوزه هنری اصفهان گفت: براساس بخشنامه از تهران بلیت سینماهای حوزه هنری در ساعات قبل افطار ماه رمضان نیم‌بها می‌شود.

آخرین اخبار

تبلیغات