نایب رئیس شورای شهر اصفهان خبر داد:

پیش بینی دو پردیس فرهنگی در شهر اصفهان

نایب رئیس شورای شهر اصفهان گفت: حرکت شورا پیرامون مسائل فرهنگی ایجاد پردیس فرهنگی و فرهنگ سرای تخصصی بانوان در سال آینده است.

پذیرش دانشجویان خارجی در پردیس دانشگاه اصفهان

رئیس پردیس دانشگاه اصفهان گفت:با توجه به محدودیتی که برای پذیرش دانشجو روزانه در کشور وجود داشته و مشکلات دانشجویان خارج از کشور، وزارت علوم تصمیم گرفت پردیس‌های دانشگاهی را به صورت خود گردان ایجاد کند.

آخرین اخبار

تبلیغات