چرا باید پردرآمد‌ها را حذف کرد؟

“تنها با حذف پردرآمد‌ها است که می‌توان به تحقق اهداف طرح هدفمندی دست یافت.” یک کار‌شناس مسایل اقتصادی با بیان این مطلب گفت: پرداخت یارانه غیر نقدی نیز بازخورد بهتری در اهداف توسعه ایی کشور خواهد داشت.

آخرین اخبار

تبلیغات