درمان افسردگی با نور!

در فصل زمستان به دلیل کمبود نور خورشید، تمامی ریتم های بیولوژی بدن دستخوش تغییرات گسترده ای می شوند که می تواند منجر به افسردگی شود.

آخرین اخبار

تبلیغات