یک اقتصاددان:

نحوه اجرا و میزان پرداخت یارانه دولت نیازمند بازنگری است

یک اقتصاددان با بیان اینکه سیاست های اقتصادی دولت به اصلاح نیاز دارد، گفت: با آنکه پرداخت یارانه به مردم در بهبود توزیع درآمد تاثیرگذار است، اما نحوه اجرا و میزان پرداخت آن به بازنگری نیاز دارد.

آخرین اخبار

تبلیغات