طی هفت ماهه گذشته سال جاری صورت گرفت

جمع‌آوری بیش از 6 میلیارد ریال زکات مستحبی در اصفهان

رئیس اداره زکات کمیته امداد استان اصفهان گفت: طی هفت ماهه گذشته سال جاری مبلغ 6 میلیارد و 465 میلیون ریال زکات مستحبی و مبلغ 73 میلیارد و 266 میلیون ریال زکات واجب جمع‌آوری شده است.

آخرین اخبار

تبلیغات