معاون رفاه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح کرد

به جای یارانه، کارانه بدهیم

معاون رفاه وزیر تعاون با بیان اینکه در صورت رفع احتمالی تحریم‌ها، اشتغال افزایش پیدا نمی‌کند مگر آنکه سیاست اشتغال عمومی دنبال شود، گفت: به جای آنکه یارانه بدهیم باید با استفاده از فرصت‌های جدید به سیستم اقتصادی کارانه پرداخت شود.

آخرین اخبار

تبلیغات