رییس کمیته امداد اداره جرقویه:

پرداخت وام کارگشایی به 530 نفر از مددجویان جرقویه

رییس کمیته امداد اداره جرقویه از پرداخت وام کارگشایی به 530 نفر از مددجویان تحت حمایت کمیته امداد و نیازمندان غیر تحت حمایت این اداره خبر داد.

آخرین اخبار

تبلیغات