حذف یارانه 2 میلیون نفر تا پایان مرداد

در صورت تحقق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته توسط وزارت کار، در پنجمین ماه سال، بیش از ٣٠ درصد اهداف تعیین شده توسط مجلس شورای اسلامی برای هدفمند کردن یارانه‌ها اجرایی خواهد شد.

آخرین اخبار

تبلیغات