استاندار اصفهان:

اقتصاد مصرفی و واردات‌محور، یکی از دلایل قاچاق در کشور است

استاندار اصفهان گفت: یکی از دلایل قاچاق، این است که اقتصاد کشور یک اقتصاد مصرفی و واردات‌محور است که در اصول اقتصاد مقاومتی سعی در جبران این معضل شده است.

آخرین اخبار

تبلیغات