دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان:

حمایت مسئولان از کارگران ساختمانی اصفهان اجرایی شود

دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان با بیان اینکه کارگران ساختمانی از محروم‌ترین و آسیب پذیرترین مشاغل کشور هستند، گفت: حمایت مسئولان از کارگران ساختمانی اصفهان باید اجرایی شود.

آخرین اخبار

تبلیغات