رئیس جهاد کشاورزی اصفهان:

مشکلی در حوزه تامین گوشت سفید و قرمز در اصفهان نداریم

رئیس جهاد کشاورزی اصفهان گفت: مشکلی در حوزه تامین گوشت سفید و قرمز در اصفهان در حال حاضر وجود ندارد.

آخرین اخبار

تبلیغات