ریاست دانشگاه جامع علمی کاربردی هرند خبر داد:

پذیرش دانشجو کاردانی بدون کنکور در دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز هرند

ریاست دانشگاه جامع علمی کاربردی هرند از پذیرش دانشجو کاردانی بدون کنکور در دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز هرند خبر داد.

آخرین اخبار

تبلیغات