شرط پذیرش توافق نهایی هسته ای از سوی ایران

شرایط پذیرش توافق نهایی هسته ای از سوی ایران، اظهار نگرانی مقامات رژیم اسرائیل از احتمال حصول توافق نهایی هسته ای و تلاش آن ها برای نفوذ بر روند مذاکرات، برنامه ایران برای دو برابر کردن میزان تولید گاز طبیعی و افزایش میزان صادرات نفت ایران، از جمله مهمترین مطالب امروز مطبوعات جهان درباره ایران است.

آخرین اخبار

تبلیغات