اطلاعیه:

پذیرش دنشجو در دانشگاه پیام نور جرقویه علیا بر اساس سوابق تحصیلی

پذیرش دانشجو بر اساس سوابق تحصیلی و بدون کنکور در دانشگاه پیام نور جرقویه علیا در رشته های مختلف در مقطع کارشناسی از مردادماه سال جاری دانشجو می پذیرد.

آخرین اخبار

تبلیغات